www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

96L6E „Cheese Board“

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: 96L6E ”Cheese Board”
© 2015 АО НПО ЛЭМЗ www.lemz.ru

Obrázek 1: 96L6E ”Cheese Board”
© 2015 АО НПО ЛЭМЗ www.lemz.ru

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: C-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): ca. 30 µs (?)
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 5 … 300 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 5 nebo 10 ot/min
MTBCF: 10 000 h
MTTR:

96L6E „Cheese Board“

Radar 96L6E „Cheese Board“ je 3D radar včasné výstrahy a určení cíle, který pracuje v pásmu C a byl navržen tak, aby nahradil starší radary 36D6 „Tin Shield B“ a 76N6 „Clam Shell“. Radar pracuje ve spojení s protiletadlovými raketovými komplexy SA-10 „Grumble“ (S-300) a SA-21 „Growler“ (S-400). Posádku tvoří tři členové. K dispozici je až pět operátorských pracovišť.

Fázovaná anténa je lineární a skládá se z 96 linií. Je mechanicky natáčena v bočním úhlu a používá elektronické řízení paprsku ve výškovém úhlu. Radar může přepínat mezi různými vysílacími frekvencemi z impulsu na impuls nebo ze skupiny impulsů na skupinu impulsů, čímž poskytuje ochranu proti aktivnímu rušení a silným pevným cílům. Existují dva hlavní provozní režimy: Speciálně proti nízko letícím cílům lze anténní obrazec natáčet v redukovaném rozsahu mezi elevačními úhly -3° až +1,5°, přičemž se využívá otáčení antény o pouhých 5 otáček za minutu. Tato pomalá rotace umožňuje lepší potlačení pevných cílů až o 70 dB. Druhý režim pokrývá elevační úhly od -1,5° do +20° a využívá rychlost otáčení antény 10 otáček za minutu. Jako třetí režim lze použít sektorový režim.

96L6E měří vzdálenost, boční úhel a výškový úhel cílů a automaticky vytváří až 100 cílových stop. Klasifikuje čtyři různé typy cílů: Letadla, vrtulníky, bezpilotní letadla (drony) a rakety.

Sestavení a demontáž mobilní verze radaru trvá tříčlenné posádce méně než 5 minut.

Zdroje: