www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AMBER 1800

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AMBER 1800
© 2015 LitakTak

Rysunek 1: AMBER 1800
© 2015 LitakTak

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 140 MHz … 180 MHz
(in steps of 200 kHz)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ): 6 µs and 78 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 8 kW (optional: 30 kW)
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 360 km (optional: 500 km)
Rozróżnialność w odległości: 1100 m
Dokładność / Błąd określania: 270 m ; 0,4°
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 3 to 6 Obr./min
MTBCF:
MTTR:

AMBER 1800

AMBER 1800 jest samojezdnym, mobilnym radarem 2D VHF do zwiadów lotniczych dalekiego zasięgu. Antena, która automatycznie rozmieszcza się w ciągu 8 minut, składa się z dwóch linii po 12 okrągłych elementów promieniujących, które są liniowo spolaryzowane poziomo. Dla krótkiego zasięgu przekazywany jest krótki impuls 6 µs. Dla dalekiego zasięgu stosuje się wewnątrzimpulsowe modulowane długie impulsy transmisyjne, które są wewnętrznie kodowane fazowo (kod Barkera: 13 × 6 µs = 78 µs; opcjonalnie: kody połączone o długości 42 × 6 µs lub 51 × 6 µs).

Wersja AMBER 1800L ma większą moc transmisji i wykorzystuje różne wewnętrzne wzorce modulacji dla większego zasięgu.

Firma LitakTak z Litwy zaprezentowała ten radar po raz pierwszy we wrześniu 2014 roku na targach MSPO 2014 w Kelcas (Polska).

Źródła: