www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AMBER 1800

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AMBER 1800
© 2015 LitakTak

Obrázek 1: AMBER 1800
© 2015 LitakTak

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 140 MHz … 180 MHz
(in Schritten von 200 kHz)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 6 µs und 78 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 8 kW (optional: 30 kW)
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 360 km (optional: 500 km)
Rozlišení rozsahu: 1100 m
Přesnost měření rozsahu: 270 m ; 0,4°
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 3 nebo 6 ot/min
MTBCF:
MTTR:

AMBER 1800

AMBER 1800 je samohybný mobilní dvourozměrný VKV radar pro vzdušný průzkum na velké vzdálenosti. Anténa, která se automaticky rozloží do 8 minut, se skládá ze dvou řad po 12 kruhových vyzařovacích prvcích, které jsou lineárně horizontálně polarizovány. Pro blízký dosah se vysílá krátký impuls o délce 6 µs. Pro daleký dosah se používají dlouhé vysílací impulsy s vnitropulsní modulací, které jsou vnitřně fázově kódovány (Barkerův kód: 13 × 6 µs = 78 µs; volitelně: spojené kódy o délce 42 × 6 µs nebo 51 × 6 µs).

Verze AMBER 1800L má vyšší přenosový výkon a používá jiné vnitřní modulační vzory pro větší dosah.

Litevská společnost LitakTak tento radar poprvé představila v září 2014 na veletrhu MSPO 2014 v Kelcasu (Polsko).

Zdroje: