www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AMBER 1800

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AMBER 1800
© 2015 LitakTak

Obrázek 1: AMBER 1800
© 2015 LitakTak

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 140 MHz … 180 MHz
(in Schritten von 200 kHz)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 6 µs und 78 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 8 kW (optional: 30 kW)
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 360 km (optional: 500 km)
Rozlišení rozsahu: 1100 m
Přesnost měření rozsahu: 270 m ; 0,4°
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 3 nebo 6 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

AMBER 1800

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!