www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AMBER 1800

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AMBER 1800
© 2015 LitakTak

Изображение 1: AMBER 1800
© 2015 LitakTak

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 140 MHz … 180 MHz
(in steps of 200 кГц)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 6 µs и 78 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 8 кВт (или: 30 кВт)
средна мощност:
инструментален обхват: 360 км (или: 500 км)
разрешаваща способност по разстояние: 1100 м
точността: 270 м ; 0,4°
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 3 до 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AMBER 1800

AMBER 1800 е самоходен мобилен двуизмерен УКВ радар за въздушно разузнаване на големи разстояния. Антената, която се разгръща автоматично в рамките на 8 минути, се състои от две линии с по 12 кръгли излъчващи елемента, които са линейно хоризонтално поляризирани. За близкия обсег на действие се излъчва кратък импулс от 6 µs. За далечния обхват се използват дълги импулси с вътрешна модулация, които са вътрешно фазово кодирани (код на Баркър: 13 × 6 µs = 78 µs; по избор: свързани кодове с дължина 42 × 6 µs или 51 × 6 µs).

Версията AMBER 1800L има по-висока мощност на предаване и използва различни структури на вътрешна модулация за по-голям обхват.

Компанията LitakTak от Литва представи този радар за първи път през септември 2014 г. на търговското изложение MSPO 2014 в Келкас (Полша).

Източници: