www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AMBER 1800

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AMBER 1800
© 2015 LitakTak

Фиг. 1: AMBER 1800
© 2015 LitakTak

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 140 MHz … 180 MHz
(in steps of 200 kHz)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 6 µs и 78 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 8 кВт (или: 30 кВт)
средна мощност:
инструментален обхват: 360 км (или: 500 км)
разрешаваща способност по разстояние: 1100 м
точността: 270 м ; 0,4°
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 3 до 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AMBER 1800

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.