www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

48Ya6-K1 „Podlet K1“

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Radar 48Ya6-K1 „Podlet K1“

Obrázek 1: Radar 48Ya6-K1 „Podlet K1“

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: S-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

48Ya6-K1 „Podlet K1“

Radar 48Ya6-K1 „Podlet K1“ (cyrilicí: 48Я6-К1 «Подлет-К1») je mobilní trojrozměrný radar v pásmu S s možností otáčení v azimutu a elevačním úhlu, který je elektronicky otočný, speciálně proti nízkoletícím cílům. K vnímání a sledování cílů využívá fázovanou anténní soustavu (horní velká anténa). Spodní dvě diametrálně odlišně namontované antény jsou sekundární radar, užší je pro mezinárodní standard SIF Mark Ⅻ, větší úzká anténa vzadu je pro ruský národní standard IFF. Malé antény vedle fázové antény a nad ní jsou kompenzační antény pro ochranu před aktivním rušením.