www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

48Я6-К1 «Подлет-К1»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Радиолокационный комплекс 48Я6-К1 «Подлет-К1»

Изображение 1: Радиолокационный комплекс 48Я6-К1 «Подлет-К1»

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

48Я6-К1 «Подлет-К1»

Радарът 48Я6-К1 «Подлет-К1» е мобилен триизмерен радар в S-диапазона с азимутно завъртане и електронно завиване на ъгъла на елевацията, насочен специално срещу нисколетящи цели. Той използва фазирана антенна решетка (горната голяма антена) за наблюдение и проследяване на целите. Долните две диаметрално противоположно монтирани антени са вторични радари, като по-тясната е за международния стандарт SIF Mark Ⅻ, а по-голямата тясна антена отзад е за руския национален стандарт. Малките антени до и над фазовата антенна решетка са компенсационни антени за защита от активни смущения.