www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

55Ж6У «Небо-У»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: 55Zh6U “NEBO-U”

Изображение 1: 55Ж6У «Небо-У»

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «VHF»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност: 5 кВт
инструментален обхват: 700 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 500 м ; 0,4°
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 об/мин
MTBCF: > 250 ч.
MTTR:

55Ж6У «Небо-У»

55Ж6У «Небо-У» (обозначение на НАТО: «Tall Rack») е триизмерен преносим разузнавателен радар с голям обсег на действие, работещ на 13 честоти в УКВ диапазона, който може да разузнава цели на височина до 75 km. NEBO-U е описан като автономно работещ радар, способен да подава аналогови и/или цифрови данни към мрежите за противовъздушна отбрана. Техниките за вътрешноимпулсна модулация и обработка на сигнала на системата са оптимизирани за среда с висока степен на смущения. Производителят заявява, че радарът е ефективен и срещу цели, които са трудни за откриване («стелт»).

Небо-У използва фазирана антенна решетка с кръгова поляризация. Долната широка антена се използва за определяне на обхвата с максимален обхват 700 km. Горните антени се използват за измерване на ъгъла на издигане. Линиите са свързани по двойки, за да образуват общо 12 канала за приемане, които се цифровизират след преобразуване в междинна честота и позволяват електронно завъртане на антенната диаграма на насочено действие. С помощта на адаптивната обработка на пространството и времето (STAP) активните смущения се потискат ефективно (SCV = 40 dB). Всички функции са реализирани като софтуерно решение в радарен сигнален процесор.

По-тъмната лента в центъра на УКВ антените принадлежи на устройство за идентификация в L-обхвата. В основата на антенната мачта е монтирана допълнителна антена за S-обхвата, която служи за идентифициране на целите. По-старите версии на NEBO-U нямат тези две антени, но имат устройство за идентификация Парол (1Л22).