www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

55Ж6МЕ «Небо-МЕ»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: 55Ж6МЕ «Небо-МЕ»
© 2012 Виталий Кузьмин, http://vitalykuzmin.net

Изображение 1: 55Ж6МЕ «Небо-МЕ»
© 2012 Виталий Кузьмин

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «УКВ»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 300 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 140 кВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността: < 400 м; < 0,67°
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 3 или 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

55Ж6МЕ «Небо-МЕ»

Nebo-M е триизмерна измервателна радарна система, която покрива няколко честотни диапазона едновременно. Комплексът се състои от централен модул за обработка на данни, команден пункт и три радара в различни честотни диапазони, всеки от които е изграден върху теглич 8x8 за 24-тонен товар. 55Ж6МЕ «Небо-МЕ» е радарът на метрови вълни в тази система (на кирилица: 55Ж6МЕ «Небо-МЕ»).

Небо-М РЛМ-М е радар за задаване на триизмерни измервателни цели. Той е наследник на 1Л13 Небо (обозначение на НАТО: «Box Spring») и лесно може да бъде разграничен от него, тъй като използва вертикална вместо хоризонтална поляризация. Радарът може да бъде монтиран или демонтиран в рамките на 40 минути.