www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

55Ж6МЕ Nebo-M RLM-ME

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: 55Ж6МЕ Nebo-M RLM-ME
© 2012 Виталий Кузьмин, http://vitalykuzmin.net

Фиг. 1: 55Ж6МЕ Nebo-M RLM-ME
© 2012 Виталий Кузьмин

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «УКВ»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 300 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 140 кВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността: < 400 м; < 0,67°
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 3 или 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

55Ж6МЕ Nebo-M RLM-ME

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.