www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

YLC-2

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: YLC-2V on China airshow-2014 in Zhuhai, Guangdong, China
© 2014 Игорь Колоколов

Фиг. 1: YLC-2V on China airshow-2014 in Zhuhai, Guangdong, China
© 2014 Игорь Колоколов

Тактико-технически характеристики
YLC-2YLC-2V
носеща честота: 1 240 … 1 400 MHz
(честотен диапазон «L»)
честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 275 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 85 кВт
средна мощност: 5,5 кВт
инструментален обхват: 330 км500 км
разрешаваща способност по разстояние: ≤ 300 м ≤ 200 м
точността: ≤ 100 м ; ≤ 0,3°≤ 100 м ; ≤ 0,3°
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

YLC-2

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.