www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

39Н6 “Каста 2Е2”

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: 39Н6 “Каста 2Е2”

Изображение 1: 39Н6 “Каста 2Е2”

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «UHF»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 5 … 150 км
разрешаваща способност по разстояние: 300 м
точността: ±100 м, 0,7°
широчина на лъча: 5,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 или 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

39Н6 “Каста 2Е2”

Каста 2Е2 (руски обозначения: 39Н6) е мобилен 3D радар за наблюдение на ниски нива със среден обсег, използван както за военни, така и за граждански цели. Той е с по-добри характеристики от своя предшественик Каста-2Е1, като същевременно запазва предимствата на своя предшественик. Възможните приложения са въздушна отбрана, наблюдение на границите и контрол на въздушното движение. Откриват се самолети, хеликоптери (също и при статично зависване), безпилотни летателни апарати, крилати ракети, също и на малки височини, както и морски цели.

Предимствата в сравнение с предшественика му се състоят в приемането и обработката на данни в два канала, което дава възможност за измерване на приблизителната височина на полета на целта. Интегриран е плот-екстрактор, който обработва цифрово радарните данни и автоматично открива обекти, идентифицира ги и измерва техните координати. Друга иновация е бързо монтируемата висока мачта, която предлага височина на антената от 14 м и по този начин улеснява избора на място. За да се увеличи обхватът на засичане на нисколетящи цели, антената може да се монтира на висока мачта с дължина 50 м. Вграденият радиоканал позволява предаване на данни на разстояние до 50 км. Системата може да се управлява дистанционно от разстояние до 300 м по кабел.

Цялостната система се състои от електронно превозно средство, превозно средство с антена и превозно средство с електрическите блокове. Операторските работни места, аксесоарите и резервните части са разположени в 2 едноосни ремаркета. Отдалечената операторска станция може да се управлява на разстояние до 300 m от системата.