www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

JY-27 “Wide Mat”

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
4x8 array6x16 array
носеща честота: 240 – 390 MHz
(честотен диапазон «VHF»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 280 км390 км
разрешаваща способност по разстояние: 600 м
точността: ±150 м ; ±1º
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

JY-27 “Wide Mat”

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.