www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/TPS-70

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 900 … 3 000 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 250 … 275 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 6,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 3,5 МВт
средна мощност: 6,2 кВт
инструментален обхват: 450 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,5º
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 об/мин
MTBCF: 600 ч.
MTTR: 0,5 ч.

AN/TPS-70

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.