www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

TAFLIR

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: TAFLIR - sestava pro bojovou činnost

Obrázek 1: TAFLIR - sestava pro bojovou činnost

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2 900 - 3 100 MHz
(E/F-Band)
Doba opakování impulsu (PRT): ca. 4 ms
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 235 – 275 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 6,8 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 1 MW
Průměrný výkon: 1,7 kW
Přístrojový dosah radaru: 100 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 1,1°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

TAFLIR

Radar TAFLIR (TAktisches FLIeger Radar) používaný ve švýcarském letectvu je upravenou verzí radaru AN/TPS-70 a nahradil do té doby používaný AN/TPS-1. TAFLIR pracuje v pásmu S (označení IEEE) nebo v pásmu E/F (označení NATO) a používá poměrně velkou fázovanou anténu s malými postranními laloky (pod 35 dB). Současně se vytváří 6 nezávislých přijímacích obrazců pro měření elevačního úhlu. To zajišťuje vyšší počet zásahů a optimální potlačení falešných ozvěn a extrakci cíle. Vysílací impuls je modulován uvnitř impulsu pomocí kvadraturního klíčování s fázovým posunem.

Fotogalerie zařízení TAFLIR

Obrázek 2: Anténa zabalená pro přepravu