www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

G/ATOR

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Funkčně orientovaný radar pro průzkum vzdušného prostoru, řízení palby a přidělování cílů pro systémy protivzdušné obrany, dělostřelecký detekční radar a radar pro řízení letového provozu: Pozemní/vzdušný úkolově orientovaný radar (G/ATOR) nahrazuje pět funkcí pěti různých specializovaných radarů. (Zdroj: Official U.S. Marine Corps Web Site)

Obrázek 1: Funkčně orientovaný radar pro průzkum vzdušného prostoru, řízení palby a přidělování cílů pro systémy protivzdušné obrany, dělostřelecký detekční radar a radar pro řízení letového provozu: Pozemní/vzdušný úkolově orientovaný radar (G/ATOR) nahrazuje pět funkcí pěti různých specializovaných radarů. (Zdroj: Official U.S. Marine Corps Web Site)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: X-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPS-80 „G/ATOR“

Ground / Air Task-Oriented Radar (G/ATOR), je 3D taktický radar krátkého až středního dosahu určený k detekci, identifikaci a doprovodu nízko letících řízených střel, pilotovaných a bezpilotních letadel, jakož i raket a dělostřeleckých granátů. Díky pokroku v digitální radarové technologii byl radar G/ATOR vyvinut jako vysoce mobilní multifunkční radar, který nahrazuje funkce pěti různých pozemních radarových systémů a poskytuje větší dosah, lepší přesnost, taktickou mobilitu a technickou spolehlivost. Radar provádí vzdušný dohled i přidělování cílů a řízení palby pro systémy protivzdušné obrany, může řídit korekci palby vlastního dělostřelectva na základě balistického vyhodnocení trajektorie nepřátelských projektilů a poskytuje přehled o vzdušné situaci pro řídící letového provozu. Spojením všech těchto funkcí do jediného multifunkčního radaru se snižují provozní náklady, logistické zajištění a školení obsluhy.

Celý systém G/ATOR nesou pouze dvě vozidla se zesíleným pancéřováním - terénní šestikolový sedmitunový nákladní automobil vyrobený firmou Oshkosh nazvaný Medium Tactical Vehicle Replacement (MTVR) a jedno víceúčelové kolové vozidlo s vysokou mobilitou (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, HMMWV, pro zjednodušení se obvykle vyslovuje „Humvee“). Systém G/ATOR obsluhuje velkou aktivní fázovanou anténu na přívěsu, která je na přívěsu položena naplocho v pochodové poloze a přesouvá se nákladním vozidlem (MTVR) jako tažený náklad. Anténní pole zůstává na přívěsu za všech provozních podmínek a pro použití se hydraulicky zvedá. Přívěs má hydraulicky ovládané výškově nastavitelné patky pro vyrovnání. Nákladní vozidlo MTVR nese paletu s generátorem energie a vozidlo Humvee nese komunikačně-elektronickou skupinu radarového systému namontovanou na paletě. Obě palety lze ovládat samostatně a dálkově z vozidel, stejně jako je lze nasadit bez těchto vozidel při letecké přepravě.

Fotogalerie radaru G/ATOR

Obrázek 2: Videopohled

Source: Official U.S. Marine Corps Web Site