www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Martello S 743

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne
Marconi Martello 743-D
(Kliknij aby powiększyć: 800·891px = 145 kByte

Rysunek 1: Marconi Martello 743-D Transportable 3D- Radar

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: pasma D
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny:
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

Martello S 743

Martello S 743 to szerokozakresowy radar w paśmie L (oznaczenie IEEE) lub w paśmie D (oznaczenie NATO) z fazowaną anteną macierzową. Składa się z wysoce precyzyjnych, laserowo wycinanych, liniowych elementów antenowych, które są zgrupowane razem jako grupy poziome i ułożone pionowo. Każda grupa jest wyposażona w swój własny odbiornik. Dzięki precyzyjnej kontroli fazy i amplitudy dla każdego elementu anteny, listki boczne są utrzymywane na bardzo niskim poziomie. Pole antenowe jest zasilane przez moduły nadajnikowe w technologii półprzewodnikowej, których sterowanie fazą umożliwia ostre ogniskowanie wiązki.

Przy każdym obrocie, każdy kąt elewacji jest skanowany raz, w wyniku czego powstaje przeskalowany, cosecant kwadratowy wykres. Sygnały echa nakładających się na siebie poszczególnych wykresów są redukowane do minimalnej wymaganej liczby trafień poprzez przetwarzanie monopulsacyjne.

Procesor sygnałowy wyposażony w nowoczesną technologię komputerową włącza różne tryby ochrony przed zakłóceniami w zależności od automatycznie aktualizowanej mapy zagrożeń dla stałego tłumienia celu. Przetwarzanie częstotliwości dopplerowskiej może również skutecznie tłumić kombinowane tryby zakłóceniowe bez znaczącego zmniejszania zasięgu. Przetwarzanie sygnału realizowane jest przez kilka procesorów pracujących równolegle.

Automatyczny system procedur testowych (BITE) wykrywa uszkodzone moduły i automatycznie zastępuje je nadmiarowymi modułami zapasowymi.

Zintegrowany radar sekundarnego z przetwarzaniem w Trybie 4 umożliwia korelację danych pierwotnych i wtórnych przed ich przesłaniem do CRC, jak to ma miejsce w przypadku radarów cyfrowych.

Ta sama antena jest używana w hiszpańskim radarze Lanza, ale uzupełniona o antenę IFF/SIF firmy INDRA.