www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Martello S 743

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky
Marconi Martello 743-D
(klikni pro zvětšení:800·891px = 145 kByte

Obrázek 1: Marconi „Martello“ 743-D transportables
3D- Großraumradar

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: D-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

Martello S 743

Martello S 743 je radar širokého dosahu pracující v pásmu L (označení IEEE) nebo v pásmu D (označení NATO) s fázovanou anténní soustavou. Skládá se z vysoce přesných laserem řezaných lineárních anténních prvků, které jsou seskupeny do vodorovných polí a vertikálně poskládány. Každá skupina je vybavena vlastním přijímačem. Přesným řízením fáze a amplitudy pro každý anténní prvek se daří udržet extrémně nízké postranní laloky. Anténní pole je napájeno vysílacími moduly v polovodičové technologii, jejichž fázové řízení umožňuje ostré zaostření paprsku.

Při každém otočení se každý elevační úhel snímá jednou, což vede k celkovému rozloženému kosekantnímu čtvercovému vyzařovacímu diagramu. Ozvěnové signály překrývajících se jednotlivých diagramů jsou redukovány na minimální počet zásahů zpracováním monopulzů.

Procesor signálu vybavený moderní počítačovou technologií zapíná různé režimy ochrany proti rušení v závislosti na automaticky aktualizované mapě rušení pro potlačení pevného cíle. Dopplerovské frekvenční zpracování může také účinně potlačit kombinované typy rušení, aniž by se výrazně snížil dosah. Toto zpracování signálu je realizováno několika paralelně pracujícími procesory.

Automatický systém testovacích rutin (BITE) detekuje selhání modulů a automaticky je nahradí redundantními náhradními moduly.

Integrovaný sekundární radar se zpracováním v režimu 4 umožňuje korelaci primárních a sekundárních dat před jejich přenosem do řídicího centra, jak je to obvyklé u digitálních radarů.

Pro španělský radar Lanza je použita stejná anténa, ale doplněná o anténu IFF/SIF od společnosti INDRA.