www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Martello S 723

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Marconi „Martello“ 3D Radar, Gemälde

Obrázek 1: Marconi „Martello“ 3D Radar, Gemälde

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: D-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 255 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 132 kW
Průměrný výkon: 5 kW
Přístrojový dosah radaru: 500 km
Rozlišení rozsahu: 185 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 1,6°
Počet zásahů cíle: 1 bis 4
Otáčky antény: 10 s
MTBCF:
MTTR:

Martello S 723

Marconi Radar Typ S 723 je transportní 3D průzkumný radar velkého dosahu v pásmu L (označení IEEE) nebo v pásmu E/F (označení NATO) vyvinutý pro celosvětové použití.

Anténa je systém fázované soustavy rotující rychlostí 6 otáček za minutu a skládá se ze 40 vertikálně odstupňovaných skupin lineárních zářičů. Každá skupina lineárních zářičů je napájena vf energií z vlastního tranzistorového vysílacího modulu. Centrální vysílací frekvenční generátor napájí tyto vysílací moduly přes fázové posunovače, které určují vertikální směr vyzařování.

Každá skupina lineárních zářičů má přidružený přijímač, který zesiluje přijaté echo signály a mísí je na mezifrekvenci. Výstupy z těchto 40 přijímačů se spojují do 6 paralelně zpracovávaných signálů, které tak umožňují přiřazení k šesti rozsahům výškového úhlu. Těchto šest rozsahů výškového úhlu tvoří kosekant-čtvercový radiační diagram až do maximálního úhlu 20°.

Pomocí různých prahových obvodů a propojovací logiky jsou výstupy šesti kanálů zpracovány do optimalizované vzdušné situace s účinným potlačením aktivních a pasivních rušivých signálů a zobrazeny na konvenčních indikátorech přehledových připojeného operačního dispečinku.

V tomto procesoru se rovněž provádí výpočet indikace nadmořské výšky a korelace s odezvovými signály sekundárního radaru. Dalším výstupním signálem je sériový datový formát pro zobrazení vzdušné situace na vzdálenějších místech velení.

Obrázek 2: Blokové schéma Martello S 723

Blokové schéma Martello S 723

Obrázek 2: Blokové schéma Martello S 723