www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Martello S 723

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Marconi “Martello” Radar

Фиг. 1: Marconi “Martello” Radar

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1215 - 1400 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 255 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 132 кВт
средна мощност: 5 кВт
инструментален обхват: 500 км
разрешаваща способност по разстояние: 185 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,6°
необходим брой импулси от целта: от 1 до 4
завъртания на антената: 10 s
MTBCF:
MTTR:

Martello S 723

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.