www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Martello S 723

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Marconi “Martello” Radar

Изображение 1: Marconi “Martello” Radar

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1215 - 1400 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 255 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 132 кВт
средна мощност: 5 кВт
инструментален обхват: 500 км
разрешаваща способност по разстояние: 185 м
точността:
широчина на лъча: 1,6°
необходим брой импулси от целта: от 1 до 4
завъртания на антената: 10 s
MTBCF:
MTTR:

Martello S 723

Радарът Marconi Type S 723 е преносима 3D разузнавателна радарна система с голям обсег на действие в L-обхвата (обозначение на IEEE) или в D обхвата (обозначение на НАТО), разработена за използване в цял свят.

Антената е система с фазирана решетка, въртяща се с 6 оборота в минута, състояща се от 40 вертикално разположени групи линейни излъчватели. Всяка група линейни излъчватели се захранва с радиочестотна енергия от собствен транзисторен предавателен модул. Централен генератор на честота на предавателя захранва тези модули чрез дефазатори, за да се определи вертикалната посока на лъча.

Всяка група линейни излъчватели има свързан приемник, който усилва получените ехо-сигнали и ги смесва до междинна честота. Изходите на тези 40 приемника се комбинират в 6 сигнала, които се обработват паралелно и по този начин позволяват задаване на шест диапазона на ъгъла на издигане. Тези шест диапазона на ъгъла на издигане образуват косекансквадратна диаграма на насоченост на антена до максимален ъгъл от 20°.

С помощта на различни прагови вериги и свързващи логики изходите на шестте канала се обработват в оптимизирана въздушна ситуация с ефективно потискане на активните и пасивните смущаващи сигнали и се показват на конвенционалните индикатори за кръгов обзор на свързаната оперативна контролна зала.

Изчисляването на индикацията за височина и корелацията със сигналите за отговор на вторичния радар също се извършват в този процесор. Друг изходен сигнал е сериен формат на данни за показване на въздушната обстановка в по-отдалечени командни пунктове.

Изображение 2: Блок-схема на Martello S 723

Блок-схема на Martello S 723

Изображение 2: Блок-схема на Martello S 723