www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/FPS-117

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Antena Fazowa AN/FPS-117
© Lockheed Martin

Rysunek 1: AN/FPS-117 antenna
© Lockheed Martin

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 1215 - 1400 MHz
(pasma D)
Okres powtarzania impulsów: 0,9 - 4 ms
Częstotliwość powtarzania impulsów: 250 / 1100 Hz
Szerokość impulsu (τ): 100 / 800 µs
Czas odbioru sygnału echa: 0,6 / 3 ms
Czas zwrotu: ≈ 200 µs
Moc impulsowa: 20 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 250 NM (≙ 463 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: β:3,4°, ε:2,7°
Liczba ech odebranych - sondowań: 1 … 3
Liczba obrotów anteny radaru: 12s lub 10s
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-117

AN/FPS-117 (Remote Radar Post) to system radarowy pracujący w paśmie L (oznaczenie IEEE) lub w paśmie D (oznaczenie NATO) dla obrony powietrznej. Różnica w stosunku do AN/FPS-117 to większa prędkość obrotowa anteny (6 min⁻¹ zamiast 5 min⁻¹) i wynikająca z tego zmiana w czasie skanowania przestrzeni. Radar składa się z radaru pierwotnego nadzoru powietrznego w technologii półprzewodnikowej, radaru wtórnego oraz podsystemów symulacyjnych. AN/FPS-117 dostarcza trójwymiarowe informacje o celach w czasie rzeczywistym, skorelowane z wtórnymi danymi radarowymi, na całym obszarze detekcji. AN/FPS-117 wykorzystuje liniową, fazowaną antenę matrycową.

Dzięki technologii półprzewodnikowej radar pracuje z modulacją wewnątrzimpulsową, a następnie kompresją impulsów na drodze odbiorczej. W ten sposób można osiągnąć dobrą rozdzielczość nawet przy stosunkowo długich impulsach przesyłowych.

Jednakże: tak długo, jak trwa transmisja, nic nie może być odebrane. Jeśli czas transmisji wynosi 800 µs, to zgodnie z warunkami czasowymi radaru impulsowego, cele mogą być zlokalizowane najwcześniej od 800 µs · 150 m = 120 km. Dlatego też możliwy czas trwania impulsu jest ograniczony, a krótki impuls przesyłowy jest czasami wysyłany w określonej sieci czasowej, która wykrywa cele w bliskim zasięgu (dla których wymagana jest wówczas również mniejsza moc przesyłowa).

AN/FPS-117 jest również dostępny pod nazwą AN/TPS-77 jako możliwy do wdrożenia wariant z rodziny radarów Lockheed Martin „117”, która obejmuje również AN/TPS-59.

Literatura: magazyn Luftwaffe (ISSN 0015-3699) 39/12 (grudzień 1998) Strona 2
Czcionka firmowa Lockheed Martin: FPS117.PDF (273 kByte) i LM_(3).pdf (1,1 MByte)

Galeria zdjęć AN/FPS-117

Rysunek 2: Schemat anteny radaru 3D

Rysunek 3: Animacja AN/TPS-59

Rysunek 4: Powłoka ochronna z grupą ds. przetwarzania sterowania