www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AN/FPS-117

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AN/FPS-117 Phased-Array Antenne
© Lockheed Martin

Obrázek 1: AN/FPS-117 Phased-Array Antenne
© Lockheed Martin

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 1215 - 1400 MHz
Doba opakování impulsu (PRT): 0,9 - 4 ms
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 250 / 1100 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 100 / 800 µs
Doba příjmu: 0,6 / 3 ms
Doba slepá: ≈ 200 µs
Impulsní výkon: 20 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 250 NM (≙ 463 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: β:3,4°, ε:2,7°
Počet zásahů cíle: 1 … 3
Otáčky antény: 12 s nebo 10 s
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-117

AN/FPS-117 je radarový průzkumný systém protivzdušné obrany pracující v pásmu L (označení IEEE) nebo v pásmu D (označení NATO). Radar se skládá z primárního přehledového radaru v polovodičové technologii, sekundárního radaru a subsystémů pro simulaci. AN/FPS-117 poskytuje 3D informace o cílech v reálném čase v korelaci s údaji sekundárního radaru v celé oblasti pokrytí. AN/FPS-117 používá lineární fázovanou anténu.

Díky polovodičové technologii pracuje radar s vnitropulsní modulací a následnou kompresí impulsů na přijímací trase. To znamená, že lze dosáhnout dobrého rozlišení i při relativně dlouhém vysílacím impulsu.

Jediným problémem je, že během vysílání radaru nelze nic přijímat. Je-li vysílací čas 800 µs, pak podle časových podmínek pulzního radaru lze cíle lokalizovat nejdříve od 800 µs · 150 m = 120 km. Proto je možná doba trvání impulsu omezena a někdy se v určitém časovém úseku vysílá krátký vysílací impuls, který detekuje cíle v blízkém dosahu (což pak vyžaduje i nižší vysílací výkon).

AN/FPS-117 je k dispozici také pod názvem AN/TPS-77 jako nasaditelná varianta z rodiny radarů „117“ společnosti Lockheed Martin, do které patří i AN/TPS-59. V Německu se radar nazývá RRP-117 (Remote Radar Post).

Literatura: časopis Luftwaffe (ISSN 0015-3699) 39/12 (prosinec 1998) strana 2
Firemní brožura společnosti Lockheed Martin : FPS117.PDF (273 kByte) a LM_(3).pdf (1,1 MByte).)

Fotogalerie radaru AN/FPS-117

Obrázek 2: Anténní schéma 3D radarové jednotky

Obrázek 3: Animace AN/TPS-59

Obrázek 4: Úkryt se skupinou řídicího zpracování