www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

RRP-117

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1:
© Lockheed Martin

Изображение 1:
© Lockheed Martin

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1215 - 1400 МHz
период на импулсите: 0,9 - 4 ms
честота на повторение на импулсите: 250 / 1100 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 100 / 800 µs
време на приемане: 0,6 / 3 ms
мъртво време: ca 200 µs
импулсна мощност: 20 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: до 463 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: β:3,4°, ε:2,7°
необходим брой импулси от целта: 1 … 3
завъртания на антената: 10 s
MTBCF:
MTTR:

RRP-117

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.