www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

RRP-117

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1:
© Lockheed Martin

Изображение 1:
© Lockheed Martin

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1215 - 1400 МHz
период на импулсите: 0,9 - 4 ms
честота на повторение на импулсите: 250 / 1100 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 100 / 800 µs
време на приемане: 0,6 / 3 ms
мъртво време: ca 200 µs
импулсна мощност: 20 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: до 463 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: β:3,4°, ε:2,7°
необходим брой импулси от целта: 1 … 3
завъртания на антената: 10 s
MTBCF:
MTTR:

RRP-117

AN/FPS-117 е разузнавателна радарна система за противовъздушна отбрана, работеща в L-обхвата (обозначение на IEEE) или в D-обхвата (обозначение на НАТО). Радарът се състои от първичен радар за наблюдение на въздушното пространство по твърдотелна технология, вторичен радар и подсистеми за симулация. AN/FPS-117 предоставя 3D информация за целите в реално време, съпоставена с данните от вторичния радар, в цялата зона на покритие. AN/FPS-117 използва линейно-фазирана антенна решетка.

Поради полупроводниковата технология радарът работи с вътрешно-импулсна модулация и последващо компресиране на импулсите по пътя на приемане. Това означава, че може да се постигне добра разделителна способност дори при сравнително дълъг импулс на предаване.

Единственият проблем е, че нищо не може да бъде прието, докато радарът предава. Ако времето на предаване е 800 µs, то според времевите условия на импулсния радар целите могат да бъдат локализирани най-рано от 800 µs · 150 m = 120 km. Поради това възможната продължителност на импулса е ограничена и понякога се изпраща кратък предавателен импулс в определен времеви интервал, който открива цели в близкия обхват (което тогава изисква и по-ниска мощност на предаване).

AN/FPS-117 се предлага и под името AN/TPS-77 като разгърнат вариант на семейството радари «117» на Lockheed Martin, към което принадлежи и AN/TPS-59. В Германия радарът се нарича RRP-117 (Remote Radar Post).

Литература: Zeitschrift Luftwaffe (ISSN 0015-3699) 39/12 (Dezember 1998) Seite 2
Фирмена публикация на Lockheed Martin: FPS117.PDF (273 килобайт) и LM_(3).pdf (1,1 MByte)

Галерия със снимки на RRP-117

Изображение 2: Антенна диаграма на 3D радара

Изображение 3: Анимация AN/TPS-59

Изображение 4: Укритие с групата за обработка на управлението