www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

„LANZA”

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Lanza radar
(Кликнете за да увеличите снимката: 480·480 пиксел = 40 килобайт)

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1215 - 1400 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 10 - 200 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 53,5 кВт
средна мощност: 5,35 кВт
инструментален обхват: 470 км
разрешаваща способност по разстояние: 150 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: β=1,4°   ε=2°
необходим брой импулси от целта: 1 … 4
завъртания на антената: 10 s
MTBCF:
MTTR:

„LANZA”

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.