www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Nostradamus

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Jediný radiátor od Nostradama
(48°38'30.1" N   1°04'50.8" W)

Obrázek 1: Jediný radiátor od Nostradama
(48°38'30.1" N   1°04'50.8" W)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 3 … 30 MHz
(HF-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 800 … 3 000 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

Nostradamus

Nostradamus (NOuveau Système TRAnshorizon Décamétrique Appliquant les Méthodes Utilisées en Studio) je francouzský vojenský Over-The-Horizon radar pracující v pásmu VF, který vznikl z výzkumného projektu STUDIO (Systme de Traitement Universel de Diagnostic IOnosphriques).

Monostatická anténa se skládá z 288 bi-konických jednotlivých zářičů. Jsou uspořádány do tří anténních skupin ve tvaru písmene Y, z nichž každá je 384 m dlouhá a 80 m široká. Z nich se pro vysílání používají pouze jednotlivé zářiče umístěné v okruhu 120 m (přibližně 100 kusů). Nostradamus může elektronicky vymetat svůj sondážní signál v libovolném světovém směru.