www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

LOTHAR-FATT

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: LOTHAR-FATT

Rysunek 1: LOTHAR-FATT

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 7 … 28 MHz
(pasma HF)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 2 000 NM
(≙ 3 700 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

LOTHAR-FATT

LOTHAR-FATT (Low probability of intercept Over The Horizon Adaptive Radar - Feasibility ATTempt) jest radarem typu Over-The-Horizon- Backscatter działającym w paśmie HF. Swoim zasięgiem obejmuje całą Turcję, prawie cały Półwysep Arabski, północną Afrykę i Morze Czerwone z quasi-monostatycznej lokalizacji we Włoszech.

50 szerokopasmowych anten nadawczych λ/4 rozmieszczonych jest w terenie w 3 koncentrycznych kręgach, jak tzw. system radarowy typu hastily distributed array. Pole anten nadawczych może pracować jako antena typu phased array. Dodatkowo każdy z nadajników może używać innego kształtu fali, dzięki czemu cały układ anten działa jako radar MIMO definiowany programowo. Nie ma więc wspólnego wzorca anteny. Sygnały dźwiękowe poszczególnych anten nadawczych nie mogą być wykryte w interesującej nas przestrzeni, ponieważ są one mniejsze niż podłoga szumu otoczenia. Sygnał echa może być skorelowany tylko z przebiegami poszczególnych sygnałów dźwiękowych, ponieważ każdy z tych przebiegów jest znany procesorowi sygnałowemu radaru.

Układ antenowy do odbioru składa się z 300 aktywnych elementów antenowych.

Źródło: