www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

LOTHAR-FATT

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Jednotlivá vysílací anténa systému LOTHAR-FATT

Obrázek 1: Jednotlivá vysílací anténa systému LOTHAR-FATT

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 7 … 28 MHz
(HF-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 2 000 NM
(≙ 3 700 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

LOTHAR-FATT

LOTHAR-FATT (Low probability of intercept Over The Horizon Adaptive Radar - Feasibility ATTempt) je experimentální OTH radar pracující v pásmu VF, který může pokrýt celé Turecko, severní Afriku, téměř celý Arabský poloostrov a Rudé moře ze svého kvazimonostatického stanoviště v Itálii.

Padesát širokopásmových vysílacích antén λ/4 je rozmístěno jako tzv. spěšně rozložený radarový systém ve třech soustředných kruzích v terénu. Jednotlivé vysílací antény mohou pracovat jako fázované anténní pole (radar SIMO), ale také každá s jiným modulačním vzorem, takže celé anténní pole pracuje jako softwarově definovaný radar MIMO. To znamená, že neexistuje žádný společný anténní vzor. Zvukové signály jednotlivých vysílacích antén nelze v cílovém prostoru detekovat, protože jsou tam menší než okolní šum. Signál ozvěny lze korelovat pouze z jednotlivých sondážních signálů, protože každá z forem modulace je zpracovateli radarového signálu známa.

Anténní soustava pro příjem se skládá z 300 aktivních anténních prvků.

Zdroj: