www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

„Cobra King”

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: „Cobra King”

Obrázek 1: „Cobra King”

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: S-Band X-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

„Cobra King”

„Cobra King” (dříve známý jako Cobra Judy Replacement, CJR) je dvoupásmový mobilní radarový systém instalovaný na lodi amerického námořnictva Howard O. Lorenzen. „Cobra King” nahrazuje zastaralý systém „Cobra Judy”.

Horní fázová anténa je radarový systém v pásmu S vyvinutý společností Northrop Grumman, který se používá pro dálkový průzkum nezávislý na počasí. Spodní radarový systém pracuje v pásmu X a byl vyvinut společností Raytheon pro přesnější sledování cílů. Má také schopnost vyhledávat cíle.

Zdroj: