www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/FPS-95 „Cobra Mist”

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/FPS-95 „Cobra Mist”

Rysunek 1: AN/FPS-95 „Cobra Mist”

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 6 … 40 MHz
(pasma HF)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 10 … 160 Hz
Szerokość impulsu (τ): 250 … 6 000 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 3,5 MW
Moc średnia: 300 kW
Zasięg instrumentalny: 500 … 2 000 NM
(≙ 920 … 3 700 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-95 „Cobra Mist”

AN/FPS-95 „Cobra Mist” (brytyjski desygnator: System 441A) działał w paśmie HF radaru pozahoryzontalny. Działał od końca lat 60-tych do 1973 roku i znajdował się w Suffolk w Anglii.

Antena składała się z 18 indywidualnych anten log-periodycznych, które były ułożone promieniście jak szprychy w kole od centralnego punktu zasilania. Składały się one z długich na 620 m sznurów podtrzymywanych przez maszty o wysokości od 13 m do 59 m. Aktywne elementy dipolowe zawieszone na tych sznurach były zamontowane krzyżowo, aby zapewnić zarówno polaryzację poziomą jak i pionową. Anteny miały rozstaw radialny 8 stopni i 40 minut i pokrywały zakres namiarów od 19,5° do 110,5°. Pod anteną znajdował się duży ekran siatkowy, aby poprawić przewodność dla przejścia fal naziemnych. Zysk anteny wynosił 25 dB.

Jednak z powodu stałego i wciąż nieznanego źródła hałasu środowiskowego radar nigdy nie był w pełni sprawny, co doprowadziło do zamknięcia projektu w 1973 roku.