www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/FPS-95 «Cobra Mist»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/FPS-95 «Cobra Mist» в Съфолк, Англия

Изображение 1: AN/FPS-95 «Cobra Mist» в Съфолк, Англия (52°06'23.1" N   1°34'55.6" W)
(© 2010 User:Hohum, Wikipedia)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 6 … 40 MHz
(честотен диапазон «HF»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 10 … 160 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 250 … 6 000 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 3,5 MВт
средна мощност: 300 кВт
инструментален обхват: 500 … 2 000 NM
(≙ 920 … 3 700 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-95 «Cobra Mist»

AN/FPS-95 «Cobra Mist» (британско обозначение: System 441A) е радар за наблюдение над хоризонта, работещ във високочестотния диапазон. Работи от края на 1969 г. до 1973 г. и е базиран в Съфолк, Англия.

Антената се състоеше от 18 отделни логаритмично-периодични антени, които бяха разположени радиално като колело със спици от централната захранваща точка. Те се състоят от нишки с дължина 620 m, поддържани от мачти с височина от 13 m до 59 m. Активните диполни елементи, висящи на тези струни, бяха монтирани напречно, за да се осигури хоризонтална и вертикална поляризация. Отделните антени са с радиално разстояние от 8 градуса и 40 минути и покриват диапазон от 19,5° до 110,5°. Под антената имаше голям мрежест екран, за да се подобри проводимостта за прехода на земните вълни. Във времето за предаване всички антени бяха захранени. Във времето за приемане от 18-те антени бяха формирани 13 различни диаграми на насоченост на антената на приемане.

Антената имаше проблеми с вибрациите, причинени от вятъра. Първоначално планираната импулсна мощност от 10 MW също не беше постигната. Поради постоянното приемане на силен околен шум, чийто източник така и не бил открит, радарът не станал напълно функционален, което довело до прекратяването на проекта през юни 1973 г.