www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

TIRA

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: TIRA
(© 2010 Jürgen Wohlfahrt, www.drachen-perspektive.de)

Изображение 1: TIRA (50°36'59.7" N   7°07'46.6" E)
(© 2010 Jürgen Wohlfahrt, www.drachen-perspektive.de)

Тактико-технически характеристики
Tracking
radar
Imaging
radar
носеща честота: 1 333 MHz
(«L»)
16,7 GHz
(«Ku»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 30 Hz55 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): l ms256 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1,6 МВт13 кВт
средна мощност: 1,3 кВт
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние: 0,02 м
точността:
широчина на лъча: 0,45°0,031°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 4 об/мин
MTBCF:
MTTR:

TIRA

Радарът за космическо наблюдение TIRA (Tracking and Imaging Radar) включва теснолентов радар за проследяване, работещ в L-обхвата, и широколентов (800 MHz) радар за изобразяване, работещ в Ku-обхвата. Системата се използва предимно като експериментален радар за разработване и изследване на радарни методи за наблюдение на космическото пространство и се управлява от Института за високочестотни технологии и радарни техники «Фраунхофер» (FHR).

Радарът е пуснат в експлоатация през 1970 г. като радар за проследяване на цели за наблюдение на изстрелването на ракети.

Антената е Кассегрен с параболичен рефлектор с диаметър 36 m. Подвижната част тежи 240 тона. Тя е защитена от радиокупол с диаметър 47,5 метра.