www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

SWR-503

Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Afbeeldig 1: SWR-503

Afbeeldig 1: SWR-503

Specificaties
Frequentie: 3 … 5 MHz
(HF-band)
Pulsherhalingstijd (PRT):
Pulsherhalingsfrequentie (PRF): 250 Hz
Pulsduur (τ):
Ontvangsttijd:
Dode tijd:
Piekvermogen: 16 kW
Gemiddeld vermogen: 1,6 kW
Instrumented Range: 200 NM (≙ 370 km)
Afstandsresolutie:
Nauwkeurigheidsgraad:
Bundelbreedte:
hits per scan:
Rotatiesnelheid:
MTBCF:
MTTR:

SWR-503

De SWR-503, of HFSWR, is een Over-The-Horizon Surface Wave (OTH SW) radar die in de HF-band werkt.

De HFSWR maakt het mogelijk om schepen en laagvliegende vliegtuigen binnen de 200-mijlszone (EEZ) onder alle weersomstandigheden gelijktijdig te monitoren. De radar bestaat uit twee dicht bij elkaar staande, maar afzonderlijke zend- en ontvangstposities. De zender verlicht een sector van 120° op het zeeoppervlak. De zendantenne is een logaritmische periodieke lambda-kwartierantenne met een versterking van 8 dB. De ontvangstantenne bestaat uit een lineair gerangschikte groep van 16 lambda-kwartierantenneparen die als een gefaseerde array-antenne zijn gerangschikt. De afstand tussen hen is 33 m. Het uitgezonden klinkende signaal is intern tweefasig gemoduleerd. De richtingsinformatie wordt bepaald door digitale patroonvorming in alle richtingen tegelijk.

Twee SWR-503 HFSWR-systemen, gebouwd door Raytheon Canada Ltd., zijn sinds 1999 in gebruik aan de Canadese oostkust. Aan de Roemeense Zwarte Zeekust (Cap Midia, ten noorden van Constanța) is in 2009 ook een dergelijke radar geïnstalleerd.

Bron:

Afbeeldingen galerij van SWR-503 HFSWR

Figuur 2: Opstelling van de zendantenne bij Cap Midia
(44°23'02.2" N   28°43'10.5" O)

Figuur 3: Ontvangstantenne
(44°22'53.7" N   28°42'55" O)