www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

SWR-503 (HFSWR)

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: SWR-503 Sendeantenne

Obrázek 1: SWR-503 Sendeantenne

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 3 … 5 MHz
(HF-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 250 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 16 kW
Průměrný výkon: 1,6 kW
Přístrojový dosah radaru: 200 NM (≙ 370 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

SWR-503 (HFSWR)

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!