www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/FPS-16

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Bild 1:

Фиг. 1: AN/FPS-16

Тактико-технически характеристики
Magnetron Type:high powerlow power
носеща честота: 5 400 … 5 900 MHz5 450 … 5 825 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 160, 320, 640 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,25; 0,5; 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1 МВт250 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 500 … 8 000 000 Yards
(≙ 450 m … 7 300 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността: ±30 ft, ±0.1 mil
диаграма на насоченост от антената: 1,2°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-16

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.