www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Hava Savunma Radarı

AN/TPS-71 (ROTHR)

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması

Resim 1: Alıcı anten alanının uzunluğu 2,6 km kadardır

Resim 1: Alıcı anten alanının uzunluğu 2,6 km kadardır

Teknik veriler
Çalışma Frekans Aralığı: 5 − 28 MHz
Darbe Tekrarlama Zamanı:
Darbe Tekrarlama Frekansı:
Gönderim Darbe Genişliği (τ):
Alım Süresi:
Ölü Süre:
Darbe Gücü: 200 kW
Ortalama Güç:
Aletli menzil: 926 − 2  963 km
Menzil Çözünürlüğü:
Konumlandırma Doğruluğu:
Işın demet açısı:
Bir Dönüşteki İsabet Oranı:
Anten Dönüş Adedi:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPS-71 (ROTHR)

AN/TPS-71 Yeri Değiştirilebilir Ufuk Ötesi Radarı (Relocatable Over-The-Horizon Radar, ROTHR) karaya konuşlu, HF frekansında çalışan bir taktik bistatik iyonosferik geri saçılma radarıdır. Bu radar yatayda arama sırasında hem uçak gövdelerini ve hem de gemilerin yerlerini tespit ederek taktik kuvvetlere yardımcı olur. Radar operatörünün seçimine bağlı olarak sistem özel seçilmiş bir bölgedeki tüm hedefleri gözlemleyebilir ve izleyebilir ya da saldırı düzenleyen düşman hava kuvvetlerinin gücünü değerlendirebilir. ROTHR radarının taşınabilir özelliği göndericileri, alıcıları ve kumanda merkezini de kapsar. Tümü bir standart konteynere sığacak şekilde tasarlanmıştır. Bu konteyner sorunsuz bir şekilde karada, denizde ve nakliye uçağıyla havada başka bir yere nakledilebilir. Ancak anten alanındaki mevcut iletim kabloları yeni radar mahalline uymayacağı için taşınmaz. Taşınma öncesinde yeni yerdeki anten alanı düzenine göre kabloların yeniden döşenmesi gerekir.

ROTHR sisteminin sürekli değişen iyonosferik koşullara uyum sağlaması gereklidir. Bu koşullar iyonosferin yansıtıcı katmanının yüksekliğini ölçen özel ölçü radarları ile yapılır. Bu radarlarda kurulu Sözde-Dikey İsabet (Quasi-Vertical Incidence sounder, QVI) ve Geri-Saçılma ses iskandilleri (backscatter sounder) ile beraber çalışarak yayının yönetilmesi ve değerlendirmesi yapılır. Bu tür ölçüm tarzıyla radar gündüz veya gece her mevsimde iyonosferik koşullara uyum sağlayabilir.

Radar aygıtı üç ayrı gruptan meydana gelir: Gönderici sahası, alıcı sahası ve kumanda merkezi. Gönderici ve alıcı sahaları birbiri arasında 92 ila 185 km bir mesafe olacak şekilde kurulur. Gönderici ünite kumanda merkezinin komutlarına uygun olarak radarın elektromanyetik dalga ışımasını yönlendirir. Bu ünite keza Sözde-Dikey İsabet Ses İskandili (Quasi-Vertical Incidence sounder, QVI) ve Geri-Saçılma Ses İskandili (backscatter sounder) gibi ilave aygıtlara da hizmet verir. Gönderici yarıiletken teknolojisi ile imal edilmiş olup 5 ila 28 MHz frekans bandında yaklaşık 200 kW lık bir güçle 64° genişliğinde bir sektörde 926 ila 2 963 km lik bir menzile kadar yayın yapar. Menzil çözünürlüğü gönderim işaretini 25 kHz lik bir işaret ile modüle ederek yapılır. Hangi gönderim frekansının kullanılacağı iyonosfere ait koşullardan bağımsızdır. Alıcı anten sahasında 2,58 km uzunluğunda bir hatta yayılmış 372 ışıyıcı çifti bulunur. Bir uçtan diğer uca yayılmış bu elemanların eşit aralıklarla yerleştirilmiş olması gerekir. Bu açıklık değerlerindeki hata payı 4 cm den daha küçük olmalıdır. Her bir anten çiftinin kendisine ait bir alıcı ve analog/sayısal dönüştürücüsü vardır. Alıcı anten sahasında elektronik döndürülen bir alım çizgesi oluşur. Bir işaret işlemcisinde keza menzil hesaplanır, Doppler frekansları değerlendirilir ve hedef işaretleri yaratılır. Tanınan hedeflerin ham verileri ölçü radarının işaretleri ile birlikte kumanda merkezine daha ileri düzeyde değerlendirilmek üzere gönderilir.

ROTHR radarı kullanıcı tarafından seçilen „aydınlatma bölgeleri (Dwell Illumination Regions, DIRs)” denilen bir belirli sayıda sektörde arama ve izleme yapabilir. Sistem 12 adede kadar bu tür sektörde eşzamanlı gözlem yapabilir ve her bir sektöre gönderim enerjisini 49 saniyeye kadar uzayabilen bir süre için odaklayabilir. ROTHR keza zaman-çoklamalı (time multiplexing) çalışabilir, böylece hem uçaklar hem de gemiler eşzamanlı izlenebilir.

Kumanda merkezi sistemin beynidir ve yansıyan hedef bilgilerinin işlenmesini yürütür. Bu merkezde operatörler sistemle veri işleme-alt sistemleri ile kumanda edilen ekran istasyonu üzerinden haberleşir. Sistem ağırlıklı olarak otomatik çalışır, ancak ihtiyaç duyulması halinde dışarıdan elle de kumanda edilebilinir. Kumanda merkezi radarın kurulduğu sahadaki bir yerden ya da uydu radyo bağlantısı ile ayrı bir yerden çalıştırılabilir. Daha sonraki yapılandırmalar operatörlerin uzaktaki radarlardan kumanda ederek sistemi çalıştırmalarına imkân sağlamıştır. Böylece çalıştırma ve bakım maliyetlerinde önemli düşüşler gerçekleşmiştir.

AN/TPS-71 radar resim galerisi

Resim 2: Gönderici sahası

Resim 3: Gönderici anteni