www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

AN/TPS-71 (ROTHR)

Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Afbeeldig 1: Het antenneveld voor de ontvangst heeft een lengte van 2,6 km.

Afbeeldig 1: Het antenneveld voor de ontvangst heeft een lengte van 2,6 km.

Specificaties
Frequentie: 5 … 28 MHz
Pulsherhalingstijd (PRT):
Pulsherhalingsfrequentie (PRF):
Pulsduur (τ):
Ontvangsttijd:
Dode tijd:
Piekvermogen: 200 kW
Gemiddeld vermogen:
Instrumented Range: 926 − 2  963 km
Afstandsresolutie:
Nauwkeurigheidsgraad:
Bundelbreedte:
hits per scan:
Rotatiesnelheid:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPS-71 (ROTHR)

De AN/TPS-71Relocatable Over-The-Horizon Radar (ROTHR) is een tactische bistatische HF-, Over-The-Horizon (Backscatter) radar die de posities van zowel raketten als schepen ter ondersteuning van tactische eenheden kan detecteren. Naar keuze van de exploitant kan het systeem worden gebruikt voor algemene bewaking en het volgen van doelen binnen een specifiek gebied van bijzonder belang, of om de sterkte van een aanvallende eenheid in dat gebied te beoordelen. De inzetbaarheid van het ROTHR betreft de zenders, de ontvangers en de centrale, die allemaal in standaardcontainers worden geïnstalleerd. Deze containers kunnen gemakkelijk worden vervoerd naar een nieuwe locatie over land, over zee of door de lucht. De antennevelden met de voedingskabels worden niet beïnvloed door de verplaatsing. De nieuwe locaties moeten al voorbereid zijn met de volledig bedrade antennevelden.

Het ROTHR-systeem moet zich voortdurend aanpassen aan de veranderende ionosferische omstandigheden. Deze omstandigheden worden opgehelderd door speciale meetradars, die de hoogte van de reflecterende laag in de ionosfeer meten. Met dergelijke metingen kan de radar zich aanpassen aan de veranderende ionosferische omstandigheden overdag, 's nachts of op elk moment van het jaar.

De radartoestel bestaat uit drie onafhankelijke eenheden: de positie van de zender, de positie van de ontvanger en de centrale. De posities van de zender en de ontvanger worden op een afstand van 92 tot 185 km ingesteld. De zenderpositie zorgt voor de verlichting met de elektromagnetische golven op commando van de centrale. Het is ook verantwoordelijk voor de werking van de extra meetradars. De zender is gebouwd in halfgeleidertechnologie en zendt met ongeveer 200 kW in de frequentieband van 5 tot 28 MHz in een sector van ongeveer 64° tot een afstand van 926 tot 2 963 km. De afstandsresolutie wordt mogelijk gemaakt door het uitgezonden signaal te moduleren met 25 KHz. De frequentie waarmee de transmissie plaatsvindt is afhankelijk van de omstandigheden die in de ionosfeer worden bepaald. Het antenneveld voor de ontvangst heeft 372 paar radiatoren verdeeld over een lengte van 2,58 km. Ze moeten op een afstand van minder dan 4 cm van elkaar en van eind tot eind worden opgesteld. Elk antennepaar heeft een eigen ontvanger en een eigen analoog/digitaal omzetter. In de ontvangerpositie worden elektronisch draaibare ontvangstschema's gevormd. Dit gebeurt in een signaalverwerker, die ook de afstand berekent, de Doppler-frequenties evalueert en de dopplersignalen genereert. De gedetecteerde doelen worden samen met hun ruwe gegevens en de signalen van de meetradars naar het controlecentrum gestuurd voor verdere evaluatie.

ROTHR zorgt voor verkenning en doelgerichtheid in een aantal sectoren die „Dwell Illumination Regions“ (DIRs) worden genoemd en die door de operator worden geselecteerd. Het systeem kan tot 12 van dergelijke DIR's tegelijkertijd bewaken en concentreert zijn transmissie-energie in elke sector gedurende maximaal 49 seconden. ROTHR kan ook in time-division multiplex werken, zodat zowel vliegtuigen als schepen gelijktijdig kunnen worden gevolgd.

Het controlecentrum is het zenuwcentrum van het systeem en is verantwoordelijk voor de verwerking van de gereflecteerde doelinformatie. In dit centrum communiceren gebruikers met het systeem via werkstations die worden bestuurd door een gegevensverwerkingsonderdeel. Het systeem werkt grotendeels automatisch, maar het automatische systeem kan indien nodig handmatig worden uitgeschakeld. Het controlecentrum kan ofwel gezamenlijk op een van de posities worden bediend, ofwel afzonderlijk via een satellietradioverbinding. Deze laatste configuratieoptie resulteert in een aanzienlijke kostenreductie van de werking en het onderhoud, aangezien de gebruikers van de radar deze vanop afstand kunnen bedienen.

Fotogalerij van AN/TPS-71

Afbeeldig 2: Zendercreatie

Afbeeldig 3: Zendantenne