www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/TPS-71 (ROTHR)

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Антенното поле за приемане е с дължина 2,6 км.

Изображение 1: Антенното поле за приемане е с дължина 2,6 км.

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 − 28 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 926 − 2  963 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPS-71 (ROTHR)

Радарът AN/TPS-71Relocatable Over-The-Horizon Radar (ROTHR) е наземно базиран тактически бистатичен високочестотен (HF) радар за наблюдение над хоризонта (с обратно разсейване), който може да разузнава позициите на ракети и кораби в подкрепа на тактически формирования. По избор на оператора системата може да се използва за наблюдение и проследяване на цели в рамките на дадена зона от особен интерес или в тази зона за оценка на силата на атакуващите сили. Разполагаемостта на ROTHR включва предавателите, приемниците и контролния център, които се монтират в стандартни контейнери. Тези контейнери могат лесно да се транспортират до ново място по суша, море или въздух. Преместването не засяга антенните масиви със захранващите кабели. Новите обекти вече трябва да са подготвени с готови антени.

Системата ROTHR трябва непрекъснато да се адаптира към променящите се йоносферни условия. Тези условия се изясняват чрез специални измервателни радари, които измерват височината на отразяващия слой в йоносферата. Благодарение на тези измервания радарът може да се адаптира към променящите се йоносферни условия през деня, нощта или по всяко време на годината.

Радарът се състои от три независими модула: предавателен модул, приемник и център за управление. Позициите на предавателя и приемника са разположени на разстояние от 92 до 185 km. Позицията на предавателя осигурява осветяване с електромагнитни вълни по команда на центъра за управление. Тя отговаря и за експлоатацията на допълнителните измервателни радари. Предавателят е изграден по полупроводникова технология и излъчва с мощност около 200 kW в честотната лента от 5 до 28 MHz в сектор с ширина около 64° на разстояние от 926 до 2 963 km. Разделителната способност на разстоянието е възможна благодарение на модулирането на предавания сигнал на 25 kHz. Честотата, с която се предава сигналът, зависи от условията, определени в йоносферата. Антенното поле за приемане има 372 двойки излъчватели, разпределени на дължина от 2,58 км. Те трябва да са разположени на разстояние по-малко от 4 cm една от друга и от край до край. Всяка двойка антени има собствен приемник и собствен аналогово-цифров преобразувател. В позицията на приемника се формират електронно въртящи се модели на приемане. Това се извършва в сигнален процесор, който също така изчислява разстоянието, оценява доплеровите честоти и генерира целите. Откритите цели, заедно с необработените данни от тях и сигналите от измервателните радари, се изпращат в контролния център за по-нататъшна оценка.

ROTHR осигурява разузнаване и съпровождане на цели в редица сектори, наречени „Dwell Illumination Regions“ (DIRs) «зони на осветяване» или «райони на осветяване на цели» които се избират от оператора. Системата може да наблюдава до 12 такива DIR едновременно и да концентрира предавателната си мощност във всеки сектор за период до 49 секунди. ROTHR може да работи и в режим на мултиплекс с разделяне на времето, така че да се проследяват едновременно самолети и кораби.

Центърът за управление е нервният център на системата и отговаря за обработката на отразената информация за целта. В този център потребителите комуникират със системата чрез работни станции с екран, управлявани от подсистема за обработка на данни. Системата работи до голяма степен автоматично, но при необходимост автоматизацията може да бъде отменена ръчно. Центърът за управление може да се управлява както заедно на едно от местата, така и поотделно чрез сателитна радиовръзка. Последният вариант на конфигурация води до значително намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка, тъй като потребителите на радара могат да го управляват дистанционно от отдалечени места.

Галерия със снимки на AN/TPS-71

Изображение 2: Позиция на предавателя

Изображение 3: Излъчваща антена