www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

ROSA-PC

ROSA kısaltması „Radar Açık Sistem Mimarisi“ Radar Open System Architecture terimi uluslararası kullanılmaktadır. Keza bu, mimariden bağımsız olarak, bir yazılım için de kullanılır ve bu „Asteriks'e Dayalı Radar Gözlem Yazılımı” (Radar Observation Software based on Asterix) olarak adlandırılır. Red Hat Linux işletim sistemi ile çalışan ve bu ROSA yazılımını kullanan bir bilgisayara ROSA-PC denir.

ROSA yazılımı, Alman Ordusundaki Hava Savunma Radarlarının Mark Ⅻ Standardı ile çalışabilmesi sağlayacak gerekli dönüştürmeleri sağlamak için geliştirildi. Bu, yeni nesil bir çizit birleştiricinin tanıtılması gerektiği anlamına gelir. MilRADNET ile bağlantı, Avrupa Asterix veri formatı ile standart arayüzler (interfaces) üzerinden yapılmaktadır.

Mevcut radar aygıtlarına kurulumunun karmaşık olduğu kanıtlandı. Son olarak, bir Tek-darbe Anteni gerekir. Bu antenin, bir bilezik ünitesi (slipring-unit) üzerinden fark kanalına (difference channel) bağlantısı için bir ilave YF- kablosunu gerekir.