www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

ROSA-PC

„ROSA“ nın açınımı: „Radar Open System Architecture“ [Radar Açık Sistem Mimarisi] Keza, bu mimariden bağımsız olarak bir yazılım için kullanılması halinde „Radar Observation Software based on Asterix“ olarak adlandırılır. Red Hat Linux- işletim sistemi ile çalışan ve bu ROSA yazılımını kullanan bir bilgisayara ROSA-PC denir.

ROSA-yazılımı Alman Ordusunda ki Hava Savunma Radarlarının Mark Ⅻ Standardı ile çalışabilmesi sağlayacak gerekli düzenlemeler için geliştirildi. Bu, yeni bir kombine-neslin devreye girmesi anlamına gelmektedir. MilRADNET e bağlantı Avrupa Asterix veri formatı ile standart arayüzlerle (interfaces) yapılmaktadır.

Mevcut radarlarda ki iç düzenin karmaşık olduğu açıktır. Fark kanalı (difference channel) için gerekli bir ilave YF- kablosunun, bir tek darbe antenine bağlantısı ancak bilezik ünitesi (slipring-unit) vasıtasıyla mümkündür.