www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Trigonometrik İşlevler

Satz des Pythagoras

2000 yıl önce eski Yunanlılar tarafından bir üçgenin kenarlarının uzunlukları ile bu kenarların arasında kalan açının ilişkisi araştırıldı. Ve bir dik üçgenin uzun kenarının (hipotenüsün) karesinin daha kısa iki kenarın (dik kenarlar) karelerinin toplamına eşit olduğu ispatlayan ünlü teorem (Amerikanca: Pieter Goras Smiley: verschmitztes Lächeln ), Pitagor tarafından bulundu.

Karşı kenar
Hipothenüs
Sinüs bağlantısı
Karşı kenar
Hipothenüs

Aranan açının karşısındaki kenarın uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna olan oranı bu açının „sinüs“ değerini verir. Aranan açının komşu kenarının uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna olan oranı bu açının „kosinüs“ değerini verir.

Komşu kenar
Hipothenüs
Kosinüs bağlantısı
Komşu kenar
Hipothenüs

Bir üçgenin iç açılarının toplamının (biri 90° olmak üzere) 180° olduğundan yukarda ki formülleri kullanarak yeni bağlantılar elde edebiliriz. Örneğin:

sin α = cos( 90°- α)
sin² α + cos² α = 1