www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

MTBF ve MTBCF

Resim 1: Hatalar arasındaki ortalama süre

Hata anı
Hatalar
arası süre
Onarım
süresi
Sistem hatası
Bir sonraki
sistem hatası

Resim 1: Hatalar arasındaki ortalama süre

MTBF ve MTBCF

Arızalar Arasındaki Ortalama Süre (Mean Time Between Failures, MTBF), bir sistemin doğal arızaları arasında tahmin edilen genellikle saat cinsinden verilen süredir. Normal çalışma sırasında doğal arızalar (inherent failure) ile sistem arızası arasındaki ortalama süredir ve her durumda bir arızanın bildirildiği zamandır. Gerçek arıza ile arızanın raporlanması arasında Ortalama Kabul Süresi bakım personelini uyarma zamanıdır (Mean Time To Acknowledge, MTTA).

MTBF'nin tanımı, neyin bir başarısızlık olarak kabul edildiğinin tanımına bağlıdır. Radar donatısı durumunda, yedek modüller çalışmayı sürdürdüğünden bir sistem arızasına yol açmayan arızalar da meydana gelebilir ve bu Yumuşak Hata Yönetimi (soft error management) olarak adlandırılır. Burada, yalnızca sistemi hizmet dışı bırakan koşullar kritik arızalar olarak kabul edilir. Örneğin, katıhal göndericisinde 16 yükselteç modülünden birinin arızalanması menzilde yalnızca birkaç yüzde kaybına neden olur ve onarım, bir sonraki planlı bakıma kadar ertelenebilir. Bu nedenle Kritik Arızalar Arasındaki Ortalama Süre (Mean Time Between Critical Failures, MTBCF) terimi kullanılır. Ortalama Onay Süresi (Mean Time To Acknowledgement, MTTA), bir olayın tespiti ile sorunu çözmek için yardım veya „onay“ (acknowledgement) başlangıcı arasındaki ortalama süredir.

Onarım Zamanı (MTTR)

Ortalama Onarım Süresi (Mean Time To Repair, MTTR), kullanıma hazır olma durumu sağlanması ve gerekirse yedek parçaların hemen temin edilebildiği ortalama saf onarım süresidir. Yedek parça teminine kadar geçen olası süre, onarım süresinden sayılmaz! Bu toplam süre için, Ortalama Kurtarma Süresi (Mean Time to Recovery, MTTR) terimi, operasyonel hazır olma ortalama toparlanma süresidir.

MTBF = MTTA + MTTR + MTTF (1)
BITE

Yerleşik Test Ekipmanı (Built-In Test Equipment, BITE), radar setleri gibi her zaman karmaşık sistemlerde yerleşik olarak bulunan bir test ve doğrulama donanım sistemidir. Sorun giderme ve onarım için güçlü bir araçtır. BITE, işlev ve performans için tüm işaret yollarını sürekli olarak kontrol eder ve olası bir hatayı anında bildirir. Ayrıca bazen yedekli (redundant) bir sistem kullanmak için bağımsız bir karar verebilir.

Ancak: BITE aynı zamanda savunmasız bir sistemdir. Belirli bir olasılıkla, BITE'ın kendisi de kusurlu olabilir veya hata bildirmez ya da hatanın yanlış bir sebebini bildirir. Yanlış alarm olasılığı bile mümkündür.