www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Lazer Radarı

Lazer radarı ışın kaynağı olarak lazer kullanan, optik dalga boyları (morötesinden (ultra-violet) kızılberisine (infrared) kadar) bölgesinde çalışan bir radardır.
Lazer radarları için kullanılan kısaltmalar:

Ancak ikinci kısaltma sivil alanda gittikçe daha fazla kullanılıyor.

Geleneksel radarda olduğu gibi, lidarda da ölçme prensibi atmosfere küçük ışık darbelerinin gönderilmesine dayanır. Bir algılanan nesneden ölçüm sistemine geri saçılan ışık, ardından bir teleskop tarafından toplanır ve örneğin bir foto diyot yada bir foto çoğaltıcı tarafından tespit edilir. Milimetre dalga boylarında çalışan radarlara kıyasla, tipik olarak birkaç on kat daha kısa dalga boylarıyla çalışan lidarlar oldukça daha iyi çözünürlükler sağlamaktadır.

Menzil bilgisi, lazer darbeleri sırasında ve yansıyan daha doğrusu geri saçılan işaretlin zamana bağlı aşamalarında saklıdır. Dahası, çok farklı ve yan yana yönlerde yoğun olarak art arda yapılan ölçümler sonucu bir üç boyutlu gösterimde mümkün olabilmektedir. Doppler yöntemi ile lazerle çalışan cihazlar kullanılarak şimdiden hız ölçümleri yapılabilmektedir.