www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Lazer-Radar

Resim 1: SCHOTT North America, Inc.'den LIDAR
(bkz. Video https://microsites.schott.com/us-lidar/english/index.html)

Lazer-Radar

Lazer-radar ışın kaynağı olarak lazer kullanan, optik dalga boyları bölgesinde (morötesi (ultra-violet) ve kızılötesi (infrared) dâhil) çalışan bir radardır.
Lazer-radarları için kullanılan kısaltmalar:

Ancak ikinci kısaltma sivil alanda gittikçe daha fazla kullanılmaktadır.

Geleneksel radarda olduğu gibi, Lidarda da ölçme prensibi atmosfere küçük ışık darbelerinin gönderilmesine dayanır. Bir algılanan nesneden ölçüm sistemine geri saçılan ışık, ardından bir teleskop tarafından toplanır ve örneğin, bir fotodiyot ya da bir foto çoğaltıcı (photomultiplier) tarafından tespit edilir. Milimetre dalga boylarında çalışan radarlara göre, tipik birkaç on kat daha kısa dalga boylarıyla çalışan Lidarlar çok daha iyi bir çözünürlük yeteneğine ulaşabilmektedirler.

Menzil bilgisi, lazer darbesinin süresi içerisinde ve dolayısıyla geriye saçılan veya yansıyan işaretin zamana bağlı aşamalarında saklıdır. Dahası, çok farklı ve yan yana yönlerde yoğun olarak art arda yapılan ölçümler sonucu bir uzamsal (spatial) gösterim mümkün olabilmektedir. Şimdiden lazerle çalışan aygıtlar kullanılarak Doppler yöntemi ile trafikte hız ölçümleri yapılabilmektedir.