www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Objaśnienie terminów

Laser - Radar

Rysunek 1: LIDAR z SCHOTT North America, Inc.
(patrz Wideo na https://microsites.schott.com/us-lidar/english/index.html)

Laser - Radary

Laser - Radary to radary pracujące w zakresie długości fal optycznych (w tym nadfioletu i podczerwieni) i wykorzystujące lasery jako źródło promieniowania.
Powszechne skróty dla Laser - Radary to

przy czym ta ostatnia nazwa coraz bardziej zyskuje na akceptacji w sektorze cywilnym.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych radarów, zasada pomiaru lidaru opiera się na emisji krótkich impulsów świetlnych do atmosfery. Światło rozproszone z powrotem do systemu pomiarowego przez wykryty obiekt jest następnie zbierane przez teleskop i wykrywane, na przykład przez fotodiodę lub fotopowielacz.

Ze względu na długości fal, które są zazwyczaj o określone wielkości krótsze niż w przypadku radarów milimetrowych, w przypadku lidarów można uzyskać znacznie lepszą rozdzielczość zakresu.

Informacja o odległości zawarta jest w czasie przejazdu impulsu laserowego, a więc w przebiegu czasowym sygnału odbitego lub odbitego wstecznie. Odwzorowanie przestrzenne jest również możliwe dzięki kolejnym pomiarom w wielu różnych, ściśle od siebie oddalonych kierunkach. Pomiary prędkości są już wykonywane metodą Dopplera w laserowych miernikach prędkości używanych do kontroli ruchu drogowego.