www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Laser - Radar

Figuur 1: LIDAR van SCHOTT North America, Inc.
(zie video on https://microsites.schott.com/us-lidar/english/index.html)

Laser - Radar

Laser - Radars zijn radars die werken in het optische golflengtegebied (inclusief ultraviolet en infrarood) en gebruiken lasers als stralingsbron.
Veel voorkomende afkortingen voor Laser - Radars zijn

waarbij deze laatste aanduiding steeds meer ingang vindt in de civiele sector.

Net als bij conventionele radar is het meetprincipe van lidar gebaseerd op de emissie van korte lichtpulsen in de atmosfeer. Het licht dat door een gedetecteerd object terug in het meetsysteem wordt verstrooid, wordt vervolgens door een telescoop opgevangen en bijvoorbeeld door een fotodiode of een fotomultiplicator gedetecteerd.

Door de golflengten, die typisch bepaalde magnituden korter zijn dan die van millimeter-golfradars, kan met lidars een veel betere bereikresolutie worden bereikt.

De afstandsinformatie zit in de doorlooptijd van de laserpuls en dus in het tijdsverloop van het gereflecteerde of teruggereflecteerde signaal. Ruimtelijke weergave is ook mogelijk door opeenvolgende metingen in veel verschillende, dicht bij elkaar gelegen richtingen. Snelheidsmetingen worden al uitgevoerd met behulp van de Doppler-methode in de op laser gebaseerde snelheidsmeters die worden gebruikt voor de verkeerscontrole.