www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Girişim

Resim 1: Aynı frekansa sahip, ancak farklı faz açılı iki dalganın girişimi

Resim 1: Aynı frekansa sahip, ancak farklı faz açılı iki dalganın girişimi

Girişim

Girişim (interference) dalgaların birbiriyle örtüşmesi, diğer bir ifade ile binişmesidir. Bir ya da birden fazla sayıda farklı kaynaktan gelen dalgalar birbiri ile örtüştüğünde, her seferinde bu dalgaların faz durumuna bağlı olarak, bir gözlem noktasında bu dalgalar birbirlerini daha da kuvvetlendirirler ya da yok ederler. Örneğin aynı frekansa ve genliğe sahip aralarında 0° faz farkı bulunan iki dalga bu noktada karşılaştığında mevcut genliğin iki katı büyüklüğe sahip bir genliğe sahip aynı frekansta yeni bir dalga yaratırlar. Eğer bu iki dalga aynı noktada zıt faz farkı ile (yani 180° faz farkı ile) karşılaşırsa bu sefer birbirlerini tamamıyla yok ederler. Her iki dalganın arasında ki faz farkına bağlı olarak oluşan yeni dalganın genliği mevcut dalgaların genliklerinin toplamı ile sıfır arasında bir değer olacaktır.

Eğer bir işaret farklı iki yolla (ilki doğrudan, diğeri yansıyarak) alıcıya gelirse burada her iki dalga girişir. Dalgalar aynı hızla uzayda yayılmaktadırlar. Ancak yansıyan dalga, doğrudan gelen dalgaya göre daha uzun bir yol kat etmiş olduğundan alıcı girişine daha geç ulaşır. Yansıma koşullarının nadiren sabit kalması nedeniyle, meydana gelen faz farkı her iki dalganın eş fazlılık ile zıt fazlılık arasında bulunan faz farkı değerlerinden biri olacaktır. Bu, zamana bağlı olarak değişen, dalgalı ve bozunuma uğramış bir işaret meydana getirir. Ortaya çıkan bu duruma radyo tekniğinde sönümleme (fading) adı verilmektedir. Bu bozucu etki her zaman frekansa bağlıdır, ama her frekans için aynı değildir, yani frekans seçici bir sönümleme söz konusudur. Olayların zamana olan bağımlılıkları yüzünden sönümleme oluşumları en fazla alınan işaretlin toplam bant genişliği içinde meydana gelmektedir.

Radar yansıması sadece çok kısa bir süre için alındığından, yansımadan kaynaklanan girişim tek bir radar darbesinin ya kuvvetlenmesine veya zayıflamasına sebep olur. Yankı işaretinin yansıyan bileşeninin daha uzun bir yol kat etmesi sonucu bir miktar daha geç geçmesi gerektiğinden bu durum bazı hassas alıcı sistemleriyle ayırt edilebilir. Kuramsal olarak çok-yollu-alım (multipath reception) ve varış süre farklarının ölçümü sayesinde uçan hedeflerin yüksekliği bile saptanabilir.