www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Koordinat Sistemleri

iki boyutlu
üç boyutlu

Resim 1: Boyutlar

iki boyutlu
üç boyutlu

Resim 1: Boyutlar

İşlevlerin ve parametreler arasında ki bağımlılıkların en kolay anlaşılabilir biçimde ifade edilmesi için farklı grafiksel gösterim şekilleri kullanılır.

Kartezyen koordinat sisteminde eksenler birbirlerine diktir. y= f(x) işlevi en iyi iki boyutlu kartezyen koordinat sistemiyle gösterilir. Örnek olarak burada kartezyen koordinat sistemi ile bir anten diyagramının çizimi görülüyor.

Resim 2: Bir anten diyagramının kartezyen koordinat sistemi ile gösterimi

Kartezyen diyagramında birbirlerine dik koordinat eksenleri kullanılır. Açı değeri X-eksenine girildiğinde, ölçülen değer Y-ekseninden okunur. Bir örnek anten diyagramı.

Resim 2: Bir anten diyagramının kartezyen koordinat sistemi ile gösterimi

Resim 3: Aynı anten diyagramının kutupsal koordinat sistemi ile gösterilmesi

Diyagramda referans noktası resmin ortasıdır, ölçülen değerlerin büyüklüğü açısal olarak gösterilir. Ölçülen değerin o noktadaki büyüklüğü merkez noktasına çizilen hat üzerinde işaretlenir. Bir örnek anten diyagramı.

Resim 3: Aynı anten diyagramının kutupsal koordinat sistemi ile gösterilmesi

Anten diyagramlarında kutupsal koordinatları kullanmakla bu diyagramlar daha kolay kavranır. Diyagram üzerindeki bir nokta, bir açı ve bir mesafe ile belirlenir. Yani, bu diyagramdaki veriler bir noktaya yönlü olarak belirlenmiştir, bu nokta merkez noktasıdır. (Başka bir konumdan bakıldığında aynı nokta tümüyle farklı yön ve mesafede bulunur!)