www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Koordinat Sistemleri

İki boyutlu
Üç boyutlu

Resim 1: Boyutlar

İki boyutlu
Üç boyutlu

Resim 1: Boyutlar

Koordinat Sistemleri

Gereken netliğe bağlı olarak, işlevleri ve bağımlılıkları görüntülemek için çeşitli grafik seçenekleri arasından seçim yapmak mümkündür.

Kartezyen koordinat sisteminde eksenler birbirlerine diktir. y= f(x) işlevi iki boyutlu olarak, en iyi biçimde bir Kartezyen koordinat sistemiyle gösterilir. Örnek olarak, burada Kartezyen koordinat sistemindeki bir anten çizgesi görülüyor.

Ancak, özellikle kutupsal koordinatlarla çizilmiş anten çizgeleri daha kolay kavranır. Çizge üzerindeki bir nokta, bir açı ve bir uzaklık ile belirlenir. Yani, bu çizgedeki veriler bir noktaya göre belirlenmiştir, bu nokta merkez noktasıdır. (Başka bir konumdan bakıldığında aynı nokta tümüyle farklı yön ve uzaklıkta yer alır!)

Koordinat sistemlerinin resim galerisi
Kartezyen diyagramında birbirlerine dik koordinat eksenleri kullanılır. Açı değeri X-eksenine girildiğinde, ölçülen değer Y-ekseninden okunur.

Resim 2: Bir anten çizgesinin Kartezyen koordinat sistemi ile gösterimi

Diyagramda referans noktası resmin ortasıdır, ölçülen değerlerin büyüklüğü açısal olarak gösterilir. Ölçülen değerin o noktadaki büyüklüğü merkez noktasına çizilen hat üzerinde işaretlenir.

Resim 3: Aynı anten çizgesinin kutupsal koordinat sistemi ile gösterimi