www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radaru

Systemy współrzędnych

dwuwymiarowy
trójwymiarowy

Rysunek 1: Kartezjański układ współrzędnych

dwuwymiarowy
trójwymiarowy

Rysunek 1: Kartezjański układ współrzędnych

Systemy współrzędnych

W zależności od wymaganej przejrzystości, dostępne są różne opcje graficzne do przedstawiania funkcji i zależności.

W kartezjańskich układach współrzędnych, osie są prostopadłe do siebie. Funkcja y= f(x) jest najlepiej reprezentowana w dwuwymiarowym kartezjańskim układzie współrzędnych. Jako przykład, można tu zobaczyć schemat anteny w kartezjańskim układzie współrzędnych.

Ale szczególnie w przypadku schematów antenowych przedstawienie w polarnym układzie współrzędnych jest bardziej żywe. Punkt na diagramie jest definiowany poprzez określenie kąta i odległości. Oznacza to, że ten diagram jest oparty na lokalizacji, ponieważ informacje te dotyczą tylko punktu środkowego. (Patrząc z innego miejsca, ten sam punkt leży w zupełnie innym kierunku i odległości!)

Galeria zdjęć układów współrzędnych
Schemat kartezjański z prostopadłymi osiami jako punktem odniesienia. Wartości kątów są wprowadzane na osi X, wartości mierzone na osi Y.

Rysunek 2: Schemat anteny w przedstawieniu ze współrzędnymi kartezjańskimi

Wykres z punktem odniesienia w środku obrazu i kątowym prawidłowym wyświetleniem zmierzonych wartości. Wielkość mierzonej wartości jest reprezentowana przez jej odległość od środka wykresu. Oto przykładowy schemat anteny kierunkowej.

Rysunek 3: Ten sam schemat anteny w reprezentacji współrzędnych biegunowych