www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Coördinatensystemen

tweedimensionaal
driedimensionaal

Afbeeldig 1: Afmetingen

tweedimensionaal
driedimensionaal

Afbeeldig 1: Afmetingen

Coördinatensystemen

Afhankelijk van de vereiste duidelijkheid zijn er verschillende grafische opties voor de weergave van functies en afhankelijkheden beschikbaar.

In Cartesiaanse coördinatenstelsels staan de assen loodrecht op elkaar. De functie y= f(x) wordt het best weergegeven in een tweedimensionaal Cartesiaans coördinatensysteem. Als voorbeeld zie je hier een antenneschema in een Cartesiaans coördinatenstelsel.

Maar vooral bij antenneschema's is de weergave in een polair coördinatenstelsel levendiger. Een punt in het diagram wordt gedefinieerd door een hoek en een afstand op te geven. Dit betekent dat dit diagram gebaseerd is op de locatie, omdat de informatie alleen geldig is voor het middelpunt. (Gezien vanaf een andere locatie, ligt hetzelfde punt in een heel andere richting en afstand).

Fotogalerij van coördinatensystemen
Cartesiaans diagram met loodrechte assen als referentie. De hoekwaarden worden ingevoerd op de X-as, de gemeten waarden op de Y-as.

Afbeeldig 2: Antenneschema in een voorstelling met cartesiaanse coördinaten

Diagram met het referentiepunt in het midden van het beeld en hoekige correcte weergave van de gemeten waarden. De grootte van een gemeten waarde wordt weergegeven door de afstand tot het midden van het diagram.

Afbeeldig 3: Zelfde antenneschema in een polaire coördinatenweergave