www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Що таке октава?

Клавіатура фортепіано

Рисунок 1: Дві октави на фортепіано

Октава – це допоміжна одиниця виміру, що використовується для представлення частотних інтервалів зі співвідношенням частот два до одного.

Термін походить з музики. Октава складається з восьми нот, восьма нота має вдвічі більшу частоту, ніж перша нота октави. „Концертний звук a¹“ має частоту рівно 440 Гц. Таким чином, так званий „двотактний a“ (тобто a² або a") має частоту 880 Гц. Частотний інтервал від a¹ до a² становить рівно одну октаву.

Специфікація частотних діапазонів у допоміжній одиниці виміру „октави“ також часто використовується у високочастотній техніці, коли смуга пропускання залежить від частоти, а точні частоти відсікання або змінні, або не мають значення. Октава тут означає, що верхня частота зрізу досягає вдвічі більшого значення, ніж нижня частота зрізу. Тому конкретний модуль, який має смугу пропускання в одну октаву, можна використовувати, наприклад, на частотах