www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir oktav nedir?

Bir piyanodaki iki oktav

Resim 1: Bir piyanodaki iki oktav

Oktav kavramı müzikten gelmektedir. Bir oktav sekiz tondan (tınıdan) meydana gelir, sekizinci tonun frekansı, birinci oktavın frekansının iki katıdır. „Oda tonu (chamber tone) a“ frekansı ise tam 440 Hz dir. Yani a dan a' ye kadar frekans aralığı tam bir oktavdır, „bir apostroflu a" (yani a') olarak adlandırılan frekans ise 880 Hz dir. Bu nedenle a dan a' ye kadar olan frekans aralığı tam bir oktavdır.

Yüksek frekans tekniğinde, eğer bir bant genişliği frekansa bağlı ve kesin kesme frekansları (cut-off frequencies) değişken ya da anlamsız ise, frekans ölçü birimi olarak „oktav" sıkça kullanılır. Eğer üst kesme frekansı, alt kesme frekansının iki katına ulaşmışsa bu bir oktav demektir. Bir oktavlık bant genişliği kullanan modüllere ait bazı frekans örnekleri: