www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Ce este o octavă?

Tastatura pianului
do  re  mi  fa sol  la  si  do  re  mi  fa sol  la  si  do
do  re  mi  fa sol  la  si   do  re  mi  fa sol  la  si  do

Figura 1: Două octave pe un pian

Octava este o unitate de măsură auxiliară utilizată pentru a reprezenta intervale de frecvență cu un raport de frecvență de doi la unu.

În muzică, o octavă este intervalul dintre o notă muzicală și o altă notă de jumătate sau de două ori mai mare decât înălțimea ei. Se mai numește și interval muzical de 2/1. Denumirea de octavă are legătură cu succesiunea celor opt note ale gamei majore: Do, Re, Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, care se mai numește și „o octavă“. Frecvența „La“ de 440 Hz a fost aleasă ca frecvență de bază pentru un pian de concert. Prin urmare, octava inferioară este de 220 Hz, iar octava superioară este de 880 Hz.

Specificarea intervalelor de frecvențe în unitatea de măsură auxiliară „octave“ este, de asemenea, adesea utilizată în tehnologia de înaltă frecvență atunci când o lățime de bandă depinde de frecvență, iar frecvențele de tăiere exacte sunt fie variabile, fie irelevante. O octavă înseamnă aici că frecvența de tăiere superioară atinge de două ori valoarea frecvenței de tăiere inferioară. Prin urmare, un anumit modul care are o lățime de bandă de o octavă poate fi utilizat, de exemplu, la