www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Objaśnienie terminów

Co to jest oktawa?

Klawiatura fortepianu

Rysunek 1: Dwie oktawy na pianinie

Oktawa to pomocnicza jednostka miary używana do reprezentowania interwałów częstotliwości o stosunku częstotliwości dwa do jednego.

Termin ten pochodzi z muzyki. Oktawa składa się z ośmiu nut, a ósma nuta ma dwukrotnie większą częstotliwość niż pierwsza nuta oktawy. „Wysokość koncertowa a¹“ ma częstotliwość dokładnie 440 Hz. Tak zwana „dwudźwięk a“ (tj. a² lub a") ma zatem częstotliwość 880 Hz. Przedział częstotliwości od a¹ do a² wynosi dokładnie jedną oktawę.

Specyfikacja zakresów częstotliwości w pomocniczej jednostce miary „oktawy“ jest również często stosowana w technologii wysokiej częstotliwości, gdy szerokość pasma zależy od częstotliwości, a dokładne częstotliwości odcięcia są zmienne lub nieistotne. Oktawa oznacza tutaj, że górna częstotliwość odcięcia osiąga dwukrotną wartość dolnej częstotliwości odcięcia. Konkretny moduł o szerokości pasma wynoszącej jedną oktawę może być zatem wykorzystywany na przykład przy częstotliwościach