www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Wat is een octaaf?

Piano toetsenbord

Figuur 1: Twee octaven op een piano

Het octaaf is een hulpmaateenheid die wordt gebruikt om frequentie-intervallen met een frequentieverhouding van twee op één weer te geven.

De term komt uit de muziek. Een octaaf bestaat uit acht noten, de achtste noot heeft twee keer de frequentie van de eerste noot van een octaaf. De „concerttoon a¹“ heeft een frequentie van precies 440 Hz. De zogenaamde „tweetakt a“ (dus a² of a") heeft daarom een frequentie van 880 Hz. Het frequentie-interval van a¹ tot a² is precies één octaaf.

De specificatie van frequentiebereiken in de hulpmaateenheid „octaven“ wordt ook vaak gebruikt in de hoogfrequentietechniek wanneer een bandbreedte afhankelijk is van de frequentie en de exacte afsnijfrequenties variabel of irrelevant zijn. Een octaaf betekent hier dat de bovenste afsnijfrequentie tweemaal de waarde van de onderste afsnijfrequentie bereikt. Een bepaalde module met een bandbreedte van één octaaf kan daarom bijvoorbeeld worden gebruikt op